ADATOK, ADATLAPOK, műszaki információk

ADATOK, ADATLAPOK, műszaki információk


Faanyagvédelmi ABC-s könyv


 

FAVÉDELEM. FAANYAGVÉDELEM. A FA VÉDELME. Farontó rovarok és gombák elleni védelem.
 
A FAVÉDELEM ÁBÉCÉSKÖNYVE
Hogyan kell korszerűen védeni, szépíteni a fát
Minden, amit tudnia kell:
FAANYAGVÉDELEM
A FA:
Ha a fáról beszélnek, azonnal rátérnek a fa kártevőire is, azaz penészre, gombákra, rothadásra, faférgekre, sőt nedvességre és napra. Hogy az ilyen kártevők hasznosak is, hogy a természet millió évekkel ezelőtt rájuk bízta a recycling feladatát, teljesen figyelmen kívül marad. Ezzel együtt a fa kártevői valóban „recyclerek”, amelyek a halott fát – és az építőfa valóban az – ismét visszahozzák a természet körforgásában. Az, hogy számukra nincs különbség, hogy ez a halott fadarab az erdő földjén fekszik, vagy az ablak anyagába van beépítve, érthető.
 
Nincs, amivel helyettesíteni lehet
Mielőtt azonban „recyclerekről” beszélnénk, foglalkozzunk csak magával a fával. Sokoldalú fizikai és műszaki tulajdonságai rendkívül praktikussá és szimpatikussá teszik a fát, mint építőanyagot.
Ha az előnyök sokaságából csak egy keveset vizsgálunk meg, azonnal felismerjük, hogy a fát nem lehet helyettesíteni. Milyen más anyagot lehet olyan könnyen és egyedien feldolgozni, alakítani? Milyen más anyag olyan szilárd és egyidejűleg elasztikus kis súlya mellett, milyen más anyagnak van olyan jó hővezető képessége, olyan jó hangszigetelési tulajdonsága? Milyen más anyagnak van olyan kellemes sajátos illata, olyan kifejező struktúrája, olyan sok fajtája és színárnyalata? És ami nem az utolsó: milyen más, felsorolt tulajdonságokkal rendelkező anyag biztosíthat állandó utánpótlást?
Pillantás a belsejébe
Először tegyünk egy pillantást a fatörzs belsejébe. Mivel – ha ismerjük a fa anatómiáját – könnyebben érthetjük meg, miért van olyan sok jó tulajdonsága a fának. A fakéreg külső rétege a héjkéreg, amely paraszövetből áll. Ez védi az alatta levő rétegeket az időjárástól és károsodástól. A belső kéreg következő rétege, a háncs után következik az ún. növekményréteg /kambium/. Ezen réteg sejtjei osztódás következtében eredményezik a fa vastagodását, miközben befelé fasejteket /szíjácsfát/, kifelé pedig háncssejteket képeznek. Ők felelnek a felfelé történő növekedésért is. Ezt az állandó folyamatot befolyásolják az évszakok. Tavasszal nagy volumenű sejtek /tavaszi fa/, nyáron kisebb sejtek /őszi fa/ alakulnak. Ezáltal magyarázható az éves növekmény zónán, évgyűrűn belüli színkülönbség is. Szíjács után jön a bélfa, végül szív vagy a bél.
Ezek az évgyűrűk csak olyan fáknál keletkeznek, amelyek kifejezett nyárral és téllel rendelkező éghajlati területeken nőnek. Ha a fa szubtrópusi vagy trópusi övezetből származik, akkor csak a növekmény zónák alakulnak ki. Több fafajta teljesen egyenletesen növekszik.
A fa egy bonyolult alkotás legkisebb sejtek millióiból. A fő alkotói a cellulóz, hemicellulóz és lignin. Ezen kívül a különböző fafajták különböző zsírral, olajjal, viasszal, gyantával, keményítővel, cukorral, cserzőanyagokkal és színező anyagokkal rendelkeznek.
A külső fakéreg, a héjkéreg védi a fát a külső világ veszélyeitől. Állandóan újul, felveszi a vizet az esőből, vagy napsütésnél akadályozza a túl erős párolgást. Továbbá véd a hidegtől, hőségtől, gombáktól és rovarfertőzöttségtől.
A belső fakéreg, a háncs – a fa ellátó vezetéke. Rajta keresztül jut el a táplálék a fa más részeihez. Relatív rövid ideig él, ezt követően elhal, paraszövetté alakul át és végülis a külső kéreg /héj/ részévé válik.
A kambium sejtrétege a törzs tulajdonképpeni növekvő része. Hormonoktól irányítva, amelyek a levelekből vagy tükből vándorolnak át táplálékkal a háncsba, alakul évente új héjkéreg és új fa. Ezek a hormonok, amelyeket auxinoknak is neveznek, eredményezik a sejtnövekedést. Ezeket az auxinokat az ágcsúcs levélrügyei állítják elő, amikor tavasszal kihajtanak.
A szíjácsfa a fa vízvezetéke, amely a koronát látja el. A szíjácsfa – fiatal fa. Az új szíjácsfagyűrűk alakulásával egyidejűleg a külső sejtek veszítenek az életerőből és átvándorolnak a bélfába.
A bélfa /szív/ a fa központi és támasztó oszlopa. Annak ellenére, hogy ő maga halott, nem esik szét, hanem megőrzi a tartó erejét, amíg a külső rétegek még élnek. Üreges, tűszerű, lignin – vegyi enyv segítségével összefogott cellulózrostok rendszereként ez a képződmény több vonatkozásban acélnál erősebb. Csak 30 cm hosszú, 2,5 cm x 5 cm keresztmetszetű darab 5 tonnányi súlyt bír el.
/Forrás: Német Erdő Társaság/
FAANYAGVÉDELEM
 
TŰLEVELŰEK
 
Tulajdonságok/Alkalmazás
 
 
LUCFENYŐ
 
 
Könnyű, mértékletesen zsugorodó fa gyantajáratokkal. Szíjács és érett farész /bélfa/ sárgás fehértől vörös-sárgáig, megkülönböztetés színben nem látható. A luc nem időjárásálló, kis mértékben ellenálló csak gombákkal és rovarokkal szemben, szíjácsfa „kékség”-érzékeny. A luc jól feldolgozható, enyvezhető, lakkozható vagy fényesíthető.
 
 
 
ERDEI FENYŐ
 
Mértékletesen nehéz és mértékletesen zsugorodó fa gyantajáratokkal és gyantahólyagokkal; világos sárga szíjácsfa és vörösesfehér, későbbiekben sötétedő bélfa. Csak kis mértékben ellenálló időjárással, gombákkal és rovarokkal szemben. Szíjácsfában „kékség”-veszélyeztetett. Erdei fenyő jól feldolgozható, enyvezhető, lakkozható vagy fényesíthető.
 
JEGENYEFENYŐ
 
Könnyű, mértékletesen zsugorodó fa, szíjácsfa és érett fa /bélfa/ sárgás fehértől világos vöröses-fehérig, színben nem különbözik. A jegenyefenyő mértékletesen időjárásálló és kis mértékben ellenálló gombákkal és rovarokkal szemben, szíjácsfában „kékség”-érzékeny. A jegenyefenyő jól feldolgozható, enyvezhető, lakkozható vagy fényesíthető.
 
DOUGLASIE /OREGON PINE/
 
Mértékletesen súlyos és mértékletesen, vagy kis mértékben zsugorodó fa gyantajáratokkal, sárgás fehér szíjáccsal és sárgásbarna, sötétedő bélfával. A bélfa ellenálló időjárással, gombával és rovarokkal szemben, de a szíjácsfa érzékenyebb és „kékség”-érzékeny. Jól feldolgozható, enyvezhető, lakkozható vagy fényesíthető.
 
VÖRÖS FENYŐ
 
Mértékletesen súlyos és zsugorodó, törésre hajlamos, gyantajáratokkal és gyantahólyagokkal. A szíjácsfa sárgásfehér, a bélfa vöröses barna vagy vörösbarna, sötétedő. A bélfa jól ellenáll az időjárásnak, gombáknak, rovaroknak, de a szíjácsfa érzékeny és „kékségre” hajlamos. Jól feldolgozható, enyvezhető, lakkozható vagy fényesíthető.
FAANYAGVÉDELEM
 
LOMBFA
 
BÜKKFA
 
Mértékletesen súlyos és erősen zsugorodó, törésre hajlamos, fehér-szürkés-sárgás, szürke-vöröses fa. A bükk nem időjárásálló és nem ellenálló gombával és rovarokkal szemben. A bükk jól feldolgozható és enyvezhető, nagyon jól lakkozható és fényesíthető.
 
TÖLGY
 
Mértékletesen súlyos és zsugorodó fa szürkésfehér szíjácsfával és sárgásfehér vagy sárgásbarna, utánsötétedő bélfával. A bélfa nagyon, a szíjácsfa kevesbé időjárásálló. Ugyanez vonatkozik a gombával és rovarokkal szembeni ellenállásra. A tölgy jól feldolgozható, kevésbé jól enyvezhető, jól lakkozható, vagy fényesíthető.
 
 
KŐRISFA
 
Mértékletesen súlyos és zsugorodó, nagyon tartós és elasztikus fa sárgásfehér szíjáccsal és amennyiben van, világosbarna vagy olívabarna bélfával. A kőris nem időjárásálló és nem tud ellenállni rovaroknak és gombáknak. A kőris jól feldolgozható, enyvezhető, lakkozható, vagy fényesíthető.
 
JUHAR
 
Mértékletesen súlyos és mértékletesen zsugorodó, megfakulásra hajlamos, szíjácsfa és bélfa fehértől világosbarna színűig. Nem időjárásálló, nem ellenálló gombával és rovarokkal szemben, „kékségre” hajlamos. A juhar jól feldolgozható, enyvezhető, lakkozható vagy fényesíthető.
 
SZILFA
 
Mértékletesen súlyos és erősen zsugorodó fa, törésre hajlamos, sárgásfehér szíjácsfával és világoskéktől vöröses barnáig terjedő színű bélfával. Kis mértékben időjárásálló és gomba- ill. rovarálló. Nem olyan könnyű a feldolgozása, jó az enyvezése, lakkozása vagy fényesítése.
FAANYAGVÉDELEM
 
ÁLLATI FAKÁRTEVŐK
 
Ez az áttekintés rövid formában tartalmazza a faférgekre vonatkozó legfontosabb információt. Ezeket teljes rovarként és lárvaként mutatjuk. A tojást a rovar a fán levő résekbe és repedésekbe rakja le. Tojásból bújik ki a lárva. A lárva a fa tulajdonképpeni rombolója, mivel benne és belőle él. A táblázat mutatja ezen kívül, a minden egyes kártevőre jellemző károsodás képét az ún. szállólyukakkal. Ezeken keresztül hagyja el bebábozódás után az új rovar a fát.
FAANYAGVÉDELEM
 
A legfontosabb kártevők:   
1. Rovartípus
             
Házi kecskebogár      
/Hylotrupes bajulus/
felnőtt lárva hossza: kb. 15-30 mm
kész rovar hossza: kb. 8-20 mm
 
Közönséges rágóbogár
/Anobium punctatum/
felnőtt lárva hossza: kb. 4-6 mm
rovar hossza: kb. 2,5-4,5 mm
 
 
 
Barna szíjácsbogár
/Lyctus brunneus/
felnőtt lárva hossza: kb. 4-6 mm
rovar hossza: kb. 3-6 mm
 
Fadarázs
/Pl. Sirex juvencus/
felnőtt lárva hossza: kb. 30 mm
teljes rovar hossza: kb. 15-30mm
FAANYAGVÉDELEM
 
2. Lárva
3. Teljes rovar
4. Veszélyeztetett fafajták vagy építőtermékek:
 
Mérsékelt zónákban a házi kecskebogár az építőfa legveszélyesebb rovara.
Tűlevelűeket fertőzi meg és lerakja a tojását a keletkező repedésekben. A lárvája
leginkább a külső rétegeket rágja.
Közönséges rágóbogár nagyon sok lombfát és tűlevelűeket is fertőz, a bélfát tartalmazó fajtáknál tulajdonképpen csak a szíjácsfát vagy a rothadásnak induló állapotban levő fát. Veszélyezteti a konstrukciós fát /faváz, tetőgerenda pince felett, lépcsők, beépítések/, a bútordarabokat és műértékeket, főleg a fa nagy nedvességtartalma és mértékletes hőmérséklet esetén.
A barna szíjácsbogarat trópusi fával, többek között limbával, abachival hozták be, de hazai fát is fertőz /pl. tölgy szíjácsfáját, kőrist, szilfát/. Leggyakoribb búvóhelyei a burkolat, lécek, parketta, bútor.
A bebújó darázs, amelyet friss építőfával /tűlevelű/ hozunk be az építésre, átrághatják a fára elhelyezett anyagokat, pl. tömítőanyagot a lapos tetőn, tetőfóliát, ólomlemezeket, szőnyeget, stb.
 
FAANYAGVÉDELEM
 
 
5. Felismerés
 
A házi kecskebogár szállólyuka /5-10 mm/ ovális. Bogárgenerációk többéves inter-      
vallumokkal telepednek be. Biztos felismeréshez szükséges a fa megvizsgálása:   
ütögetés /tompa hang/. Az éleket elvágjuk, hogy a rágóutakat szabaddá tegyük.
Ezek a felület alatt mélyen helyezkednek el és rágóliszttel vannak eltömve.
 
E rágóbogár számtalan kerek szállónyílása /1-2 mm/ átlyukasztja a fa felületét. Egyenetlenül helyezkedő rágóutak fúróliszttel és kis labdacsokkal vannak eltömve.
 
Kerek szállónyílások átmérője /1-1,5 mm/ hasonlít az anobiák szállónyílásaihoz. A rágóutak elsősorban a farost irányában helyezkednek el és porfinom fúróliszttel vannak megtömve.
 
A kerek szállónyílások átmérője kb. 4-7 mm-t tesz ki.
 
FAANYAGVÉDELEM
 
NÖVÉNYI KÁRTEVŐK
 
A legfontosabb növényi kártevőkhöz tartoznak penészgombák, gombák, rothadásokozó és kékség. Úgy rombolják a fát, hogy leépítik a cellulózt /barna rothadás/ és lignint /fehér rothadás/, vagy mindkettőt. A tulajdonképpeni gomba az ún. micéliumból áll, a sejtfonalakból /Hyphen/ álló, vattaszerű fonalzatból. Végig húzódik át a fán keresztül, vagy a felületen látható. Micéliumon keletkezik a termőtest, egy lapos, lepényszerű vagy konzolos képződmény, amely a gomba fajtájától függően más-más színű és formájú. A termőtestben spórák alakulnak, amelyek gondoskodnak a gomba szaporodásáért. Táblázatunk áttekintést ad a nálunk leggyakoribb növényi fakártevők négy képviselőjéről.
 
Fajta: Gomba/penész
Valódi házi penész
/Serpula lacrymans/
 
Veszélyeztetett fatermékek és építőrészek:
Leginkább a tűlevelűeken található. Fanedvesség kb. 20-30%-át veszi fel. Famentes részeket a penész benövi /vakolathézagot/. A szálain keresztül átvezetheti a vizet és ezáltal átterjedhet a száraz fára is.
Károsodás felismerése:
A fehér, vattaszerű gombafonalzat a felületen és a fa belsejében nő. Jellemzők a szürke, száraz állapotban törékeny szálak /1 cm-ig vastagságú/. Haladó fertőzöttség folyamán alakulnak a vörös-barna, fehér szélű lepényszerű termőtestek, amelyek átmérője 1 m-ig terjedhet. Alkalomszerűen felléphetnek a sárga színű zónák.
 
Pincepenész
/Coniophora puteana/
 
Veszélyeztetett fatermékek és építőfa:
Fertőzi a tűlevelűeket és a lombfát. Csak vizes fát támad meg /kb. 30-60% fanedvesség/. Ezért leginkább a pincehelyiségekre és a talaj közelében beépített fatermékekre korlátozza az előfordulását.
Károsodás felismerése:
A pincepenész felületi micéliuma sárgásbarna. A szálai barna-feketék és gyökérszerűek. Sárgás színű termőtestére jellemzők a szemölcsszerű dudorok. /Szemölcspenész/.
 
Lemezes fenyőgomba
/Gloeophyllum abietinum/
 
Veszélyeztetett fatermékek:
Leggyakrabban a tűlevelűeken található.
Előnyben részesíti a nagyon nedves fát /ezáltal nagyon elterjedt a szabad téri építőrészeken /kerítések, árbócok, balkonok/. Lemezes gomba az ablakon leggyakrabban található gombafajtához tartozik. Hosszabb száraz periódusokat is átvészeli „szárazkonzerválásban”.
 
FAANYAGVÉDELEM
 
 
 
Károsodás felismerése:
A bézs színtől barna színig terjedő árnyalatú micélium csak a fa belsejében nő. Ezért a fertőzöttséget gyakran csak későn veszik észre. A termőtestek léc- vagy konzolszerűen nőnek a farésekből. Friss állapotban vörösesek világosabb széllel. Később sötét barnává, majd feketévé változnak. Szembetűnőek a jól látható lemezek.
 
Kékség, több fajta, pl.
Aureobasidium pullulans
 
Veszélyeztetett fa
 
Erősebb kékség csak a tűlevelű fán keletkezik. A kékséggomba csak a sejttartalomból él, a fa anyagát egyáltalán nem, vagy csak kisebb mértékben támadja. Ez a gomba csak nagyon nedves fában nő.
Károsodás felismerése
A sötét színű micélium okozza a fa elszíneződését. A kicsi, gyakran üvegszerű /üvegformájú/ termőtestek kitörnek és tönkreteszik a lakk- vagy festékfilmet. Az erősebb kékség-fertőzöttség hozzájárul a nedvesség - tehát a favédőszerek is - felvételére irányuló nagyobb készséghez.
FAANYAGVÉDELEM
 
NEDVESSÉG ÉS NAP
 
Bemutattuk Önöknek az éghajlati övezetünk legfontosabb állati és növényi kártevőit. Velük szemben csak minőségi favédőszerek használnak, amelyek tartalmazzák a gomba elleni /megfelelő építési intézkedésekkel együtt/ és a rovarok elleni hatóanyagokat. De ne felejtsük el, hogy még két jelentős támadó van: a tűz és a nap.
 
A nap és a fa
 
A tűzről nem kell sokat beszélni. De tudták-e Önök, hogy a nap, pontosabban – a napsugárzás UV-fénye, szintén természetes ellensége a fának? Az UV-fény barnítja bőrünket, ha napon fekszünk; egy fotokémiai folyamat teszi ezt lehetővé. És ez a folyamat felelős azért, hogy a védtelen fa, főleg szabad ég alatt, elveszíti a természetes külsejét. Nem barnul úgy, mint bőrünk, hanem fordítva: sápadtabb lesz és „szürkül”. Az ok: a nap leépíti a fontos tartalmi anyagot, a lignint, az eső ezt kimossa, ezáltal a fa felülete csúnya, repedéses, ráncos lesz. Ekkor igazán nyitva áll nedvesség, víz számára.
 
A nedvesség és a fa
 
És ezzel „víz és nedvesség” témájánál vagyunk. Ezek nem közvetlen támadók, de a rombolásmű útelőkészítői növényi kártevők számára, mivel a gombák csak akkor élhetnek, ha a fa állandóan nedves. Ezért a nedvesség és a nap miatt állandóan arra kell ügyelni, hogy a szabad téri fatermékei nemcsak a kártevőktől, de a „széltől és időjárástól” védve legyenek.
És hogyan állnak a dolgok a házban elhelyezett fatermékek dolgában? Alapjában véve, sokkal jobb, mivel a legtöbb helyiségben sem a faromboló gombák, sem pedig rovarok nem tudnak élni, az ultraibolya-fény pedig csak jelentéktelen szerepet játszik. Lényegében a foltok, szennyeződés és por az, amely ellen védekezni kell.
 
 
Rothadás és faférgek a házban
 
Modern házban a fentieknek alig van életchance-juk. De nem szabad elfelejteni a szabály lehetséges kivételeit. Így a házban a penész, a gomba, a rothadás az ablakokon, zuhanyzóban, fürdőben, pincehelyiségben: a férgek a tűlevelű fából való termékeken a tetőszékben és pincékben, valamint általában a világos lombfán, főleg Limba, Abachi és Ramin fajtákból való termékekben fordulnak elő. Mindazonáltal fennáll a kérdés, hogy nem jobb-e, ha a házon belül lemondunk a favédőszerek alkalmazásáról és inkább a lényegében csak hatóanyag nélküli fanemesítő szereket használjuk.
 
Foltok a házban elhelyezett fatermékeken
 
Melyik barkácsoló nem mérgelődött már azon, hogy a saját kezűleg épített, rusztikus pincebár szentelését követően mindenhol az ital- és vízfoltokat találja, amelyeket nem lehet eltávolítani. Háziasszony is elénekelheti a panaszdalát, már hozzá van szokva a lakóhelyiségekben álló értékes bútoron levő foltok „maradandó hatásához”.
 
Nem kell, hogy így legyen. A gomba és rovar elleni hatóanyagokat nem tartalmazó fanemesítő szerek nyújtanak szükséges védelmet: a bárban ünnepléskor lehet foltokat „ejteni”, mivel ezt követően problémamentesen minden eltávolítható. A tartós folt – hibajelentés.
FAANYAGVÉDELEM
 
HIVATALOS JELZÉSEK
 
A választás szenvedéseit, az óriási választékból az Önök speciális céljának megfelelően történő helyes választást semleges oldalról megkönnyítjük. Csak meg kell jegezni az alábbiakban bemutatott három jelzést és megtanulni azok jelentését.
 
Az „ellenőrzőjel”
 
Bizonyos tartó fatermékeket – amelyek az épületek vagy az épület lényegesebb részeinek stabil állását szolgálják /pl. tetőszékben/ - megelőzésként favédőszerekkel kell impregnálni, amely szereken szerepelnie kell a hatósági ellenőrzőjelnek. Ez az építésügyi felügyelet részéről az előírás. Az ilyen jellel ellátott termékek - rendeltetésszerű és előírásszerű használat esetén - hatékonyak a fakártevők ellen, nem károsak az egészségre és hatósági ellenőrzés alatt állnak.
 
„RAL-jelzés”
 
A tehermentesített fatermékeket /ajtók, kapuk, homlokzati rész burkolata, pergolák, kerti lak, kerti bútor, kerítés, stb./ ugyancsak csak a hatóságilag ellenőrzött favédőszerekkel kell kezelni; ezeken RAL-favédő szer minőségjel áll, amely a fakártevők elleni hatást és előírásszerű alkalmazás esetén, egészségügyileg problémamentes használatot jelenti, valamint arról szól, hogy ezek a termékek hatósági ellenőrzés alatt állnak. Ezen kívül RAL-jelet hatósági vizsgálatot követően adnak minden fajta fából való fatermékekben található kártevők ellen szolgáló termékeknek.
 
 
„Környezeti” jelzés
 
A hivatalos környezeti jel, amelyet gyakran „Kék Angyalnak” neveznek, a favédőszereknek nem adható. Azonban azokat a termékeket, amelyek a fa felületének védelmére szolgálnak: a házon belüli fatermékek nemesítő szerei vagy időjárástól védő szerek, környezetkímélőnek tekintik, mivel kevés káros anyagot tartalmaznak. Az ilyen termékek megkaphatják a „kék angyal” elnevezésű jelzést, ha kevés oldószert tartalmaznak és receptúrájuk szerint nem alkalmazhatók fakártevők ellen.
 
Megjegyzés: A felsoroltak közül egy és ugyanazon termékre két, vagy három jelzés nem adható.
 
Az ellenőrzőjel már régóta létezik. A kék angyal elnevezésű környezeti jelet néhány évvel ezelőtt vezették be, semmiféleképpen csak a környezetkímélő fafestékek vonatkozásában, hanem minden olyan termékre, amely a szokásos termékekkel szemben pontosan meghatározott kritériumok értelmében jelentősen kímélőbb a környezettel szemben. Ugyanakkor a RAL-favédőszer elnevezésű minőségi jelet ugyanúgy, mint az ellenőrző jelet csak hatóanyag tartalmú favédőszereknek adnak. A „RAL”-jel a három felsorolt jel legfiatalabb szolgálati képviselője, amely csak 1986-ban jelent meg az ennek megfelelően vizsgált termékek göngyölegein. 1987 óta ezt a jelet mind gyakrabban lehet látni az üzletek polcain. A „Kék angyal” mellett ez nagyon fontos a barkácsoló számára.
 
Tehermentesített és tartó fatermékek építkezéshez
 
A „tehermentesített” és „tartó” fogalmak a fafeldolgozó ipar és fafeldolgozó szakma szakkifejezései. A barkácsoló számára ezek a fogalmak eddig ismeretlenek voltak. Most, az új „RAL-minőségjel” megjelenése óta szükségesek lettek ezek a fogalmak is, hogy megmutassuk a különbséget a RAL-jel /favédőszerek tehermentesített építőrészekre/ és ellenőrzőjel /favédőszerek tartó építőrészekre/ között. De mit is neveznek „tehermentesítettnek”, vagy „tartónak” konkrétan? Az építőtermék azért „tartó”, pl. fából készült homlokzati burkolat alsó szerkezete, mert ez ebben az esetben profildeszkákat tart? És mi van a házban levő falépcsővel, amely ember „tart”?
 
A válasz a kérdésre ugyanolyan egyszerű, mint érezhető. „Tartónak és megtámasztónak” olyan fatermékeket kell tekinteni, amelyek kapcsolatban állnak egy ház vagy a ház lényeges részeinek állóképességével. Minden más farész „tehermentesített”. Például: a tetőszékek „tartók”, a pergolák, homlokzati burkolatok, kerítések, ablakok, ajtók, kapuk, stb. „tehermentesített” termékek. És ha Önök ezeket a tehermentesített fatermékeket megelőzően a rothadás és faférgek ellen védeni kívánnak, akár először, akár a renoválás során, nem akármilyen favédőszert, hanem a RAL-minőségjelű szert kell alkalmazni.
 
FAANYAGVÉDELEM
 
Hatékony és egyidejűleg veszélytelen
 
A favédőszerek fejlesztési problémája az, hogy a gombák és rovarok ellen hatóanyagot kell alkalmazni, de egyidejűleg arról kell gondoskodni, hogy ezek a termékek egészségügyileg veszélytelenek legyenek. Ezért minden új fejlesztés, amely a RAL-jelre vagy az ellenőrzőjelre pályázik, két magas akadálylécet kell leküzdjön: először az anyagvizsgáló hivatal a hatóanyagot vizsgálja, ezután a szövetségi egészségügyi hivatal az egészségügyi veszélytelenséget igazolja. Mindkét „igazolás” egyébként csak abban az esetben érvényes, ha a termék későbbi felhasználója a terméket pontosan előírásoknak megfelelően dolgozza fel.
 
Külső téri fatermékek
 
A barkácsolók, akik hozzálátnak a fatermékeinek festéséhez, az esetek többségében a favédő lazúrokhoz folyamodnak és ez még gyakrabban történik akkor, ha a szabad ég alatt elhelyezett fatermékekről van szó. Mivel a mi éghajlati övezeteinkben levő faanyag általában veszélyben van tekintettel arra, hogy itt az összes „kártevő” közösen lép fel: kékség, rothadás, faférgek, nedvesség és nap.
 
Mire is kell akkor ügyelni, hogy a szabadban levő fatermékeket védjük, ha ezen termékek szép, természetes külseje hosszú-hosszú időn át ugyanolyan kell maradjon? Nos, ebben az esetben olyan terméket kell választani, amely a következőket teljesíti:
 
-          RAL-minőségjelet visel
-          Kékség, rothadás és faférgek ellen véd
-          Nedvesség és nap ellen védi a fát
-          Tipikusan faárnyalatú színek jó választékával rendelkezik
-          Könnyen feldolgozható és nem válik le
-          Későbbi utánfestésnél ne kelljen lepácolni vagy lecsiszolni
 
 
A festékek és lakkok vagy színes falazúr festékek hatóanyag nélkül nem nyújtanak védelmet a fakártevők ellen. Mit is kell akkor tenni, ha a szabadban levő faterméket színes festékkel „véglegesen kellene kezelni”? Ilyen esetekben ajánljuk az első réteg festésére a RAL-favédőszer minőségi jelzésű speciális terméket, amely védelmet nyújt kékség, rothadás és faférgek ellen, javítja a következő festék- vagy lakkréteg tapadását és tartósságát és emellett könnyen feldolgozható.
 
Még egy eset: az ablakok és a külső ajtók, amelyek a „mérettartó építőrészekhez” tartoznak. Ezeket természetesen alapozni kell favédőszerrel, mindenekelőtt a kékség és rothadás ellen. Csak ezt követően hordható fel a festék, vagy lakk, vagy színes, hatóanyag nélküli lazúrfesték.
FAANYAGVÉDELEM
 
FAFÉRGEK LEKÜZDÉSE
 
Mit tegyünk, ha már megtörtént a féregfertőzöttség? Hívjon szakembert, ha olyan nagy tárgyakról van szó, mint tetőszék vagy műtárgyak fertőzöttsége esetén. Minden más esetben, amelyben Ön saját kezűleg akar, vagy tud segíteni, használjon egy RAL-jellel ellátott favédőszert és pontosan kövesse a dobozon feltüntetett használati utasítást.
 
ÖTLETEK ÉS JAVASLATOK
 
 
Faféreg fertőzöttség felismerése:
 
A faféreg fertőzöttséget „sörétszerű” kis lyukak nyomán ismerik fel. A kidobott faliszt azt jelzi, hogy a lárvák még működnek. Nehéz egy másik kártevő által okozott fertőzöttség felismerése: a házi kecskebogáré. A lárvája a felület alatt rágja ki a járatait és gyakran csak papírvékony faréteget hagynak maguk után. Ha egy tetőszék gerendáin ovális lyukak vannak, a gerenda végeit könnyen megkopogtatjuk – ha a „fúróliszt” lefelé csörgedezik, ez a házi kecskebogár fertőzöttségre utal az esetek többségében. Hogy a meggyengített gerendákat ki kell-e cserélni, ezt egy szakértőnek kell eldönteni. A házi kecskebogár fertőzöttséget úgy, mint a házi penészgomba fertőzöttséget is több szövetségi tartományban jelenteni kell.
 
A lakkozott felületek renoválása:
 
A ház ajtóit, kaput, balkont, ablakokat és más alkatrészeket gyakran kívülről még festeni kell, pl. világos lakkal. Ilyen lakkozás gyakran leválik. Ha a következő réteg igazán kifogástalan akar lenni, csak gondos lecsiszolás vagy pácolás segíthet.
 
Profilburkolat
 
Ha a profilburkolatot kívül alkalmazzák, akkor először az alsó szerkezetet /profilállvány/ kell minden oldalán megelőzően kezelni a fa kártevői ellen. Ezt követően a profildeszkákat mindkét oldalon kell kezelni és ezután a helyükre helyezni.
 
Pergolák
 
Ahol a szerkezet ezt lehetővé teszi, a betonból való pontfundamentumra való rögzítés a bevált és biztos megoldás. A kerek, vagy szögletes faanyagot egy bebetonozott, acélból való kötlemezre rögzítik. A fa tehát szilárdan oda van erősítve földérintés nélkül. Dekoratív favédelemre ebben az esetben használjanak minőségi színes favédő lazúrfestéket.
 

Információ: tuzvedo@tuzvedo.hu